Konferencja
„Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar PRAWA DO MIASTA”
 
22 maja 2018 r., godz. 11.00
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Matejki 22/26 w Łodzi, Aula A3

Dane do rejestracji


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


* pole obowiązkowe